עליי החוק כן משגיח

נעמי שמר כתבה "רק עליי אין החוק משגיח, רק עליי איש אינו שומר" שיר שהציג את האירוניה שבשמירה על החי המעוגנת בחוק אך לא על נשים הנפגעות מהטרדה. מאז עברו שנים רבות וב 1998 עבר החוק למניעת הטרדה מינית אשר מטרתו לשמור על העובדים במקום עבודתם מפני הטרדה ופגיעה מינית.

 

חוק למניעת הטרדה מינית מסדיר את הפעולות בהם המעסיק צריך לנהוג במקרה של הטרדה בעבודה ומגדיר מהי הטרדה מינית. מעבר להיותו חוק לכל דבר בעל השלכות חוק זה נועד ללמד את הציבור מה היא הטרדה מינית ומה הן הסיבות בגינם יש למנוע מעשים אלה. בעבר הטרדות מיניות היו כחלק שבשגרה במקומות העבודה אשר פגעו בזכויות העובדים לכבוד האדם, חירות, שוויון הזדמנויות ובפרטיות.

 

מה נחשבת הטרדה מינית?

החוק מגדיר מהן הפעולות הנחשבות הטרדה מינית במקום העבודה ומתייחס לשני המינים, כלומר, הטרדה מינית יכולה להיגרם בין גבר לאישה, אישה לגבר, גבר לגבר ואישה לאישה.

  • מעשים מגונים – עשיית מעשים מגונים בעלי אופי מיני כגון מגע מיני וחשיפת איברים או דיבור בעל אופי מיני נחשבים הטרדה מינית.

 

  • הצעות בעלות אופי מיני – הצעה חוזרת ונשנית בעלת אופי מיני אשר נדחתה נחשבת הטרדה מינית.

 

  • סחיטה באיומים – סחיטה באיומים לעשיית מעשים בעלי אופי מיני. איומים אלה יכולים להיות איומים בפיטורין, איומים לחשוף דבר מה על האדם, איומים בשכר ועוד.

 

  • ניצול יחסי מרות – כאשר ישנם יחסי מרות בין הצדדים כל פעולה מינית גם אם הינה בהסכמה של שני הצדדים היא פסולה ואסורה מבחינת החוק. יחסי מרות יכולים להיות בין מעביד לעובד, מטפל ומטופל, מורה ותלמיד, מדריך ומודרכים, אנשי דת.

 

  • תמונות – פירסום תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני הכוללים את האדם המוטרד בין אם הן אמיתיות ובין אם הן תוצאה של שימוש בתוכנות עריכה.

 

התנכלות במקום העבודה

רבים לא מדווחים על הטרדה מינית במקום העבודה בעקבות חשש להתנכלות. החוק למניעת הטרדה מינית מבקש למנוע גם את התופעה הזאת. התנכלות במקום העבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים הבאות:

  • עזרה לעובד המטריד – מעסיק עוזר לאדם המטריד שקיבל דחייה מהמוטרד בכך שמתנכל למוטרד, מונע העלה בשכר, מונע קידומים שונים או מאיים בפיטורין.
  • התנכלות בעקבות תלונה – המעסיק פוגע בתנאי העבודה של המוטרד שפנה להגיש תלונה כנגדו או כנגד אדם אחר בחברה.
  • התנכלות בעקבות עדות של תלונה – המעסיק פוגע בתנאי העבודה של העובדים הנותנים עדות בדבר הטרדה מינית במקום העבודה.

 

על כל מעסיק יש את החובה לדאוג שהחוק יישמר במקום עבודתו. כדי לשמור על מקום עבודה נקי מהטרדות מיניות החוק מציג בצורה ברורה את הפעולות בהן המעסיק צריך לנקוט למניעה וטיפול במקרי הטרדה מינית במקום העבודה. כדי לדאוג לסביבה בטוחה במקום העבודה ניתן ואף מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה.