ביטוח לאומי – תביעת דמי אבטלה

פיטרו אתכם מהעבודה ועדיין לא מצאתם עבודה חדשה? אתם יכולים להגיש תביעת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. כיצד מגישים תביעת אבטלה? מהם תנאי הזכאות לדמי אבטלה? ומה קורה כאשר לא פוטרתם אלא התפטרתם? על תביעת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי – במאמר שלפניכם.

אזרח ישראלי מגיל 18 ומעלה צריך לשלם דמי ביטוח לאומי. תשלום דמי הביטוח מזכה את המבוטח בקבלת קצבה במקרים בהם הוא אינו יכול להתפרנס בכוחות עצמו. אחד המקרים הללו הוא אבטלה: מבוטח שנמצא בתקופה של אבטלה זכאי בתנאים מסוימים לדמי אבטלה.

תנאי הזכאות לדמי אבטלה

הזכאים לדמי אבטלה הם שכירים שפוטרו או התפטרו ומשוחררים משירות צבאי או לאומי. זכאות במקרה בו העובד פוטר מתחילה מיד, בעוד זכאות במקרה בו העובד התפטר מתחילה רק כעבור 90 יום ממועד ההתפטרות [תקופת ההמתנה במקרה של התפטרות נועדה למנוע את הכדאיות להתפטר בשביל לקבל דמי אבטלה].

מספר ימי האבטלה השנתיים מוגבל, ומובטל שניצל אותם לא יוכל לקבל שוב דמי אבטלה באותה שנה. בנוסף, מובטל שגילו מתחת ל-40 וכבר קיבל דמי אבטלה פעמיים בארבע השנים הקודמות אינו זכאי לדמי אבטלה נוספים. הגיל המקסימלי לדמי אבטלה הוא גיל הפרישה. לאחר גיל הפרישה אין זכאות לדמי אבטלה [אלא ל'קצבת זקנה'].

עוד מידע משפטי

התייצבות בלשכת התעסוקה

הזכאות בדמי אבטלה מותנית בהתייצבותו של המובטל בלשכת התעסוקה לשם קבלת הצעות עבודה. על המובטל להראות נכונות לעבוד בעבודות מתאימות המוצעות לו על ידי פקידי לשכת התעסוקה.

מהי עבודה מתאימה? עבודה מתאימה היא עבודה הנושאת את שלושת התנאים הבאים:

  1. עבודה מסוג שהמובטל עבד בה ב-3 השנים שקדמו לאבטלה, או מסוג התואם את הכשרתו המקצועית ומצבו הבריאותי.
  2. השכר בעבודה המוצעת אינו נמוך מדמי האבטלה להם יהיה זכאי המובטל אילו לא יעבוד בה.
  3. העבודה המוצעת אינה מצריכה מהמובטל שינוי מקום מגורים [עד 60 ק"מ ממקום מגוריו, או בתנאי שישנה תחבורה ציבורית מסודרת או הסעה מטעם המעסיק – כאשר זמן נסיעה מעל שעה ייחשב כחלק מהעבודה. במקרה של אם לילד מתחת לגיל 7 – עד 40 ק"מ ממקום מגוריה. במקרה של מובטל חסר משפחה – בתנאי שיש אופציית מגורים הולמת במקום העבודה + הוצאות נסיעה ממקום העבודה למקום מגוריו ובחזרה פעם בשבועיים לפחות].

לשכת התעסוקה קובעת מועדים בהם על המובטל להתייצב בלשכה לשם מציאת עבודה. במידה ולא נמצאה עבודה עבורו, עליו לחתום על כך בלשכה.

מובטל המסרב לעבודה מתאימה מאבד את זכאותו המידית לדמי אבטלה. עם זאת, במידה וסירובו נובע מסיבות מוצדקות [למשל: מסיבות רפואיות, נפשיות או סוציאליות], הוא אינו מאבד את זכאותו. פקיד ההשמה בלשכת האבטלה קובע האם המובטל סירב לעבודה מתאימה, ובמידה וישנה השגה על קביעתו, ניתן להגיש עליה ערעור.

תביעת אבטלה מהביטוח הלאומי

במקביל להתייצבות המובטל בלשכת התעסוקה, עליו להגיש תביעת אבטלה בביטוח הלאומי. לשם כך עליו לגשת לסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריו ולהגיש את טופס דמי האבטלה.

אל טופס התביעה יש לצרף, בין השאר, את המסמכים הבאים:

  • אישור עבודה ושכר מהמעסיק, ו/או תלושי שכר על 12 מתוך 18 חודשי העבודה האחרונים.
  • מכתב סיום העסקה מהמעסיק – במקרה בו המובטל פוטר, או מסמכים שיוכיחו שההתפטרות הייתה מוצדקת – במקרה בו המובטל התפטר.
  • אישור סיום שירות צבאי או לאומי – אם המובטל סיים שירות צבאי או לאומי.

ניתן גם להגיש את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי. אם בחרת באפשרות זו, עליך למלא את השדות בטופס המקוון, לסרוק את המסמכים ולצרף אותם אל הטופס.